• 11 maja 2021

Oprawa pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej

Wielkie wyzwanie, jakim jest przygotowywanie pracy dyplomowej, posiada niezbyt spektakularne, a wręcz prozaiczne zakończenie. Mowa oczywiście o wyjątkowo przyziemnej czynności, jaką jest fizyczne wyprodukowanie pracy, czyli jej odpowiednie wydrukowanie i równie profesjonalne oprawienie.

Dla odpowiedniego efektu całościowego konieczne jest zadbanie oczywiście o merytoryczne aspekty pracy, czyli odpowiednie sformatowanie tekstu oraz wydrukowanie jej i oprawienie zgodnie z obowiązującymi standardami, podanymi przez promotora.

Przed wydrukiem pracy

Zanim przejdziemy do realnego drukowania pracy, konieczne jest poznanie podstawowych kwestii dotyczących samego dokumentu. Trzeba ustalić:

•    Czy druk powinien być jednostronny, czy można stosować druk dwustronny;

•    Ile egzemplarzy i w jakiej formie druku należy przygotować;

•    Czy można stosować wydruk kolorowy i jeśli tak, ile stron będzie kolorowych.

Warto pamiętać, że wydruk kolorowy jest droższy od czarno-białego, więc jeśli jedyną kolorową rzeczą na stronie miałoby być na przykład hiperłącze w przypisie, warto je zamienić na zwykły tekst.

Wydruk pracy dyplomowej

Wymogi uczelni

Każda praca dyplomowa musi być zawsze przygotowywana w ramach wyznaczonych przez uczelnię, na której będzie składana. Takie normy dotyczą nawet koloru oprawy, więc trzeba ich ściśle przestrzegać.

Uczelnie mają zazwyczaj dość typowe wymagania:

I. W dziekanacie powinna zostać złożona jedna dodatkowa kopia pracy dyplomowej. Trafi ona do akt osobowych studenta i zostanie w nich zarchiwizowana.

II. Archiwizowana kopia pracy dyplomowej musi być podpisana przez promotora oraz szefa katedry bądź któregoś z jego zastępców. Powinna być na niej także wskazana data przyjęcia na uczelni.

III. Archiwizowana praca dyplomowa powinna zajmować możliwie mało miejsca, a więc oczekuje się od niej, by był termobindowana i została przygotowana w druku dwustronnym.

IV. Archiwizacja pracy powinna uwzględniać jej wersję elektroniczną. W tym celu należy nagrać prace na płytę, a płytę opisać danymi autora oraz numerem jego indeksu. Całość pracy powinna być ujęta w jednym pliku.V. Składanie pracy dyplomowej powinno się odbyć w trzech kopiach, z czego jedna to omawiana kopia archiwalna, a dwie kolejne to kopia dla promotora i kopia dla recenzenta. Muszą być przygotowane zgodnie z oficjalnymi wymogami uczelni wobec prac i muszą być podpisane przez studenta i promotora. - zazwyczaj recenzent zwraca pracę studentowi, ale może ją też zachować, przez co warto jest wydrukować pracę w 4 egzemplarzach.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem przystąpienia do końcowych egzaminów, więc należy tego dokonać najpóźniej na 14 dni przed „obroną”.

Przygotowanie wydruku jednostronnego i dwustronnego

W przypadku wydruków jednostronnych należy powiększyć lewy margines o 1cm, by była możliwość wygodnego zbindowania pracy. W druku dwustronnym stosuje się marginesy lustrzane z zewnętrzną numeracją strony tak, aby numery stron były dobrze widoczne tak na stronach parzystych, jak i na stronach nieparzystych.

Sprawdź ofertę opracy pracy dyplomowej w drukarni Lobos.promo: https://lobos.promo/produkty/pokaz/prace_dyplomowe

Share :

Może Cię zainteresować